0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

0ریال
کد محصول pvc

فیلتر قیمت


0 1000 0 ریال To 1000ریال

فیلتر بندها

فیلتر فروشنده ها

پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری