لوله پی وی سی

لیست قیمت لوله پی وی سی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/21 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 32 2/5 کیلو 1,278,100ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 40 3/2 کیلو 1,598,100ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 50 4/1 کیلو 1,493,100ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 3 × 63 زیر و روی کار 1,050,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 63 5/3 کیلو 1,855,000ریال
لوله پی وی سی سمنان 3 × 63 زیر و روی کار 390,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 75 6/3 کیلو 1,960,600ریال
لوله پی وی سی سمنان 3 × 90 زیر و روی کار 545,000ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 3 × 90 زیر و روی کار 1,450,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 90 7/6 کیلو 2,691,100ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 3/2× 110 زیر و روی کار 2,000,000ریال
لوله پی وی سی سمنان 3/2 × 110 زیر و روی کار 780,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3/2 × 110 10 کیلو 3,528,400ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 4 × 125 زیر و روی کار 2,650,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3/2 × 125 11 کیلو 4,108,900ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3/2 × 160 14.45 کیلو 5,136,300ریال
لوله برقی لوله گستر 1/9 × 20 1 کیلو 384,100ریال
لوله برقی لوله گستر 1/9 × 32 1/6 کیلو 610,300ریال
لوله برقی لوله گستر 1/9 × 40 1/9 × 40 691,500ریال
لوله برقی لوله گستر 1/5×63 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/5 × 63 1,587,200ریال
لوله برقی لوله گستر 1/8 × 90 90 × 1/8 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/2 × 90 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/2 × 110 2/2 × 110 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/7 × 110 2/7 × 110 2,980,900ریال
لوله برقی لوله گستر 3/2 × 110 3/2 × 110 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/5 × 125 2/5 × 125 000ریال
لوله برقی لوله گستر 3/2 × 125 4,073,100ریال
لوله برقی لوله گستر 3/2 × 160 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/2 × 50 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/3 × 63 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/5 × 75 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/8 × 90 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 2 × 110 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 2/5 × 125 000ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری