اتصالات پلیمر(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راهی 20 200 عدد در کارتن 40,500ریال
سه راهی 25 125 عدد در کارتن 56,500ریال
سه راهی 32 50 عدد در کارتن 89,600ریال
سه راهی 40 40 عدد در کارتن 175,100ریال
سه راهی 50 15 عدد در کارتن 292,400ریال
سه راهی 63 15 عدد در کارتن 534,300ریال
سه راهی 75 5 عدد در کارتن 905,000ریال
سه راهی 90 2 عدد در کارتن 1,685,900ریال
سه راهی 110 2 عدد در کارتن 2,420,400ریال
سه راه تبدیلی 25×20×20 50,400ریال
سه راه تبدیلی 25×20×25 125 عدد در کارتن 51,600ریال
سه راه تبدیلی 20×25×25 67,300ریال
سه راه تبدیلی 20×20×32 77,700ریال
سه راه تبدیلی 32×20×32 50 عدد در کارتن 77,500ریال
سه راه تبدیلی 32×25×32 50 عدد در کارتن 89,700ریال
سه راه تبدیلی 40×20×40 141,800ریال
سه راه تبدیلی 40×25×40 40 عدد در کارتن 149,700ریال
سه راه تبدیلی 40×32×40 40 عدد در کارتن 158,100ریال
سه راه تبدیلی 50×20×50 15 عدد در کارتن 000ریال
سه راه تبدیلی 50×25×50 15 عدد در کارتن 000ریال
سه راه تبدیلی 50×32×50 15 عدد در کارتن 237,500ریال
سه راه تبدیلی 50×40×50 15 عدد در کارتن 000ریال
سه راه تبدیلی 63×25×63 15 عدد در کارتن 565,600ریال
سه راه تبدیلی 63×32×63 15 عدد در کارتن 570,600ریال
سه راه تبدیلی 63×40×63 15 عدد در کارتن 576,400ریال
سه راه تبدیلی 63×50×63 15 عدد در کارتن 593,400ریال
سه راهی فلزی 1/2×20 100 عدد در کارتن 147,800ریال
سه راهی فلزی 1/2×20 بستدار 150,800ریال
سه راهی فلزی 1/2×25 80 عدد در کارتن 172,900ریال
سه راهی فلزی 1/2×25 بستدار 162,000ریال
سه راهی فلزی 3/4×25 80 عدد در کارتن 209,400ریال
سه راهی فلزی 1×32 50 عدد در کارتن 350,200ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری