اتصالات جوشی (زانو)

لیست قیمت اتصالات جوشی-زانو

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
زانو استاندارد

2

استاندارد درزدار 27,500ریال
زانو استاندارد

2.5

استاندارد درزدار 38,500ریال
زانو استاندارد

3

استاندارد درزدار 49,500ریال
زانو استاندارد

4

استاندارد درزدار 88,000ریال
زانو استاندارد

5

استاندارد درزدار 110,000ریال
زانو استاندارد

6

استاندارد درزدار 175,000ریال
زانو استاندارد

7

استاندارد درزدار 290,000ریال
زانو استاندارد

8

استاندارد درزدار 390,000ریال
زانو استاندارد

10

استاندارد درزدار 630,000ریال
زانو استاندارد

14

استاندارد درزدار 1,188,000ریال
زانو استاندارد

16

استاندارد درزدار 1,716,000ریال
زانو استاندارد

20

استاندارد درزدار 3,366,000ریال
زانو استاندارد

2

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

2.5

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

3

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

4

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

5

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

6

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

7

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

8

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

10

استاندارد مانیسمان ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری