اتصالات جوشی(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات جوشی-سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راهی مساوی 2 درزدار 41,000ریال
سه راهی مساوی 2.5 درزدار 57,000ریال
سه راهی مساوی 3 درزدار 82,000ریال
سه راهی مساوی 4 درزدار 140,000ریال
سه راهی مساوی 5 درزدار 180,000ریال
سه راهی مساوی 6 درزدار 265,000ریال
سه راهی مساوی 7 درزدار 380,000ریال
سه راهی مساوی 8 درزدار 500,000ریال
سه راهی مساوی 10 درزدار 900,000ریال
سه راهی مساوی 14 درزدار 1,600,000ریال
سه راهی مساوی 16 درزدار 2,900,000ریال
سه راهی مساوی 20 درزدار 4,400,000ریال
سه راهی مساوی 2 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 2.5 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 3 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 4 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 5 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 6 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 7 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 8 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 10 مانیسمان ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری