اتصالات آبیاری قطره ای(قطره چکان)

لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای-قطره چکان

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/26 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
دریپر بین خط ثابت 4,8 Lit/H تعداد 2000 عدد در بسته 1,200ریال
دریپر روی خط(یورودریپ) 4,8 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 2,000ریال
دریپر بین خط تنظیمی شش نازله 0-150 Lit/H تعداد 350 عدد در بسته 1,000ریال
دریپر انتهای خط تنظیمی شش نازله 0-150 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 900ریال
دریپر روی خط تنظیمی شش نازله 0-150 Lit/H تعداد 300 عدد در بسته 700ریال
دریپر بین خط تنظیمی پاشنده 0-150 Lit/H تعداد 400 عدد در بسته 900ریال
دریپر انتهای خط تنظیمی پاشنده 0-150 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 1,200ریال
دریپر روی خط تنظیمی دو نازله 0-150 Lit/H تعداد 600 عدد در بسته 800ریال
دریپر بین خط ثابت واشردار 4,8 Lit/H تعداد 350 عدد در بسته 1,300ریال
دریپر روی خط ثابت واشردار 4,8 Lit/H تعداد 300 عدد در بسته 1,100ریال
دریپر انتهای خط ثابت واشردار 4,8 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 1,200ریال
قطره چکان روی خط
قطره چکان خود شوینده 1,900ریال
دریپر زیتونی
دریپر طرح اکسیوز
دریپر روی خط 8 نازله 1,500ریال
دریپر روی خط قلابدار 2,200ریال
دریپر باز شونده 4 لیتر 8 لیتر 2,300ریال
دریپر طرح اکسیوز
دریپر آنتلکو 4 لیتر 8 لیتر
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری