لوله آبیاری قطره ای

لیست قیمت محصولات آبیاری قطره ای

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
نوار آبیاری 1000 متری فاصله خروجی 10،20 و 30 000ریال
لوله 16 قطره ای 400 متری استاندارد 13,000ریال

اتصالات آبیاری قطره ای(زانو)

لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای-زانو

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/26 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
رابط زانو داخل لوله سایز 16 تعداد 700 عدد در بسته 600ریال
زانو 90 درجه 16 1,000ریال

اتصالات آبیاری قطره ای(رابط)

لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای-رابط

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/26 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
رابط تیپ به 1/2 2,500ریال
رابط 16 1,100ریال
رابط 16 × 1/2 900ریال
رابط تیپ به 16 2,500ریال
رابط تیپ به تیپ 2,500ریال

اتصالات آبیاری قطره ای(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای-سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/26 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سراه تنظیمی 1,500ریال
سراه مساوی 16 1,200ریال

اتصالات آبیاری قطره ای(قطره چکان)

لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای-قطره چکان

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/26 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
دریپر بین خط ثابت 4,8 Lit/H تعداد 2000 عدد در بسته 1,200ریال
دریپر روی خط(یورودریپ) 4,8 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 2,000ریال
دریپر بین خط تنظیمی شش نازله 0-150 Lit/H تعداد 350 عدد در بسته 1,000ریال
دریپر انتهای خط تنظیمی شش نازله 0-150 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 900ریال
دریپر روی خط تنظیمی شش نازله 0-150 Lit/H تعداد 300 عدد در بسته 700ریال
دریپر بین خط تنظیمی پاشنده 0-150 Lit/H تعداد 400 عدد در بسته 900ریال
دریپر انتهای خط تنظیمی پاشنده 0-150 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 1,200ریال
دریپر روی خط تنظیمی دو نازله 0-150 Lit/H تعداد 600 عدد در بسته 800ریال
دریپر بین خط ثابت واشردار 4,8 Lit/H تعداد 350 عدد در بسته 1,300ریال
دریپر روی خط ثابت واشردار 4,8 Lit/H تعداد 300 عدد در بسته 1,100ریال
دریپر انتهای خط ثابت واشردار 4,8 Lit/H تعداد 500 عدد در بسته 1,200ریال
قطره چکان روی خط
قطره چکان خود شوینده 1,900ریال
دریپر زیتونی
دریپر طرح اکسیوز
دریپر روی خط 8 نازله 1,500ریال
دریپر روی خط قلابدار 2,200ریال
دریپر باز شونده 4 لیتر 8 لیتر 2,300ریال
دریپر طرح اکسیوز
دریپر آنتلکو 4 لیتر 8 لیتر

اتصالات آبیاری قطره ای(بست)

لیست قیمت اتصالات آبیاری قطره ای-بست

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/26 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
بست ابتدایی بدون واشر 600ریال
بست انتهایی 900ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری