اتصالات پنج لایه(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راه مساوی پرسی

16×16×16

تعداد 144 عدد در کارتن 467,700ریال
سه راه مساوی پرسی

20×20×20

تعداد 96 عدد در کارتن 640,500ریال
سه راه مساوی پرسی

25×25×25

تعداد 40 عدد در کارتن 1,151,800ریال
سه راه مساوی پرسی

32×32×32

تعداد 24 عدد در کارتن 1,471,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×20×16 653,800ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×16×16 519,700ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×16×20 555,600ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×20×16 745,300ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×16 783,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×20 837,300ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×25 796,800ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×20×20 891,100ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×20×25 979,600ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×16×25 1,037,200ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×16×32 1,172,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×20×32 1,288,300ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×25×25 1,193,100ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×25×32 1,339,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 40×20×40 4,817,300ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری