لوله و فوم پنج لایه

لیست قیمت لوله و فوم پنج لایه

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
لوله پنج لایه

سایز 16

200 متر 99,100ریال
لوله پنج لایه

سایز 20

200 متر 169,700ریال
لوله پنج لایه

سایز 25

150 متر 313,000ریال
لوله پنج لایه

سایز 32

75 متر 452,000ریال
فوم لوله ای پنج لایه

16 میلی متر

14,200ریال
فوم لوله ای پنج لایه

20 میلی متر

17,600ریال
فوم لوله ای پنج لایه

25 میلی متر

23,100ریال
فوم لوله ای پنج لایه

32 میلی متر

29,600ریال
فوم لوله ای پنج لایه

40 میلی متر

40,800ریال
فوم لوله ای پنج لایه

50 میلی متر

51,000ریال
فوم لوله ای پنج لایه

63 میلی متر

73,300ریال

اتصالات پنج لایه(بوشن)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- بوشن

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
بوشن پرسی

16×16

تعداد 280 عدد در کارتن 274,300ریال
بوشن پرسی

20×20

تعداد 192 عدد در کارتن 370,300ریال
بوشن پرسی

25×25

تعداد 96 عدد در کارتن 555,000ریال
بوشن پرسی

32×32

تعداد 64 عدد در کارتن 776,800ریال
بوشن تبدیل پرسی 16×20 324,400ریال
بوشن تبدیل پرسی 16×25 459,900ریال
بوشن تبدیل پرسی 20×25 519,700ریال
بوشن تبدیل پرسی 20×32 533,700ریال
بوشن تبدیل پرسی 25×32 652,400ریال
بوشن روپیچ پرسی

16×1/2

تعداد 272 عدد در کارتن 245,600ریال
بوشن روپیچ پرسی

20×1/2

تعداد 224 عدد در کارتن 338,300ریال
بوشن روپیچ پرسی

20×3/4

تعداد 160 عدد در کارتن 456,700ریال
بوشن روپیچ پرسی 25×1/2 482,800ریال
بوشن روپیچ پرسی

25×3/4

تعداد 112 عدد در کارتن 553,600ریال
بوشن روپیچ پرسی

25×1

تعداد 96 عدد در کارتن 482,800ریال
بوشن روپیچ پرسی

32×1

تعداد 72 عدد در کارتن 826,900ریال
بوشن روپیچ پرسی 32×1(1/4) 1,553,700ریال
بوشن توپیچ پرسی 1/2×16 331,600ریال
بوشن توپیچ پرسی 1/2×20 361,000ریال
بوشن توپیچ پرسی 3/4×20 472,000ریال
بوشن توپیچ پرسی 3/4×25 578,800ریال
بوشن توپیچ پرسی 1×25 803,500ریال
بوشن توپیچ پرسی 1×32 906,700ریال
بوشن توپیچ پرسی 32×1(1/4) 1,737,300ریال

اتصالات پنج لایه(شیرآلات)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- شیرآلات

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
شیر کلکتوری کوپلی 16×1/2 583,700ریال
شیر کلکتوری کوپلی 20×1/2 630,800ریال
شیر کلکتوری کوپلی 25×3/4 1,041,100ریال
شیر زانویی کلکتوری کوپلی

25×1

000ریال
شیر زانویی کلکتوری کوپلی 32×1 000ریال
شیر زانویی کلکتوری کوپلی 25×3/4 000ریال
شیر پروانه ای روپیچ توپیچ 1/2 000ریال
شیر پروانه ای روپیچ توپیچ 3/4 000ریال
شیر هواگیری دستی کلکتور 1/4 -ریال
شیر بدون سوراخ هواگیری -ریال

اتصالات پنج لایه(زانو)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- زانو

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
زانو 90 پرسی

16×16

تعداد 224 عدد در کارتن 407,600ریال
زانو 90 پرسی

20×20

تعداد 128 عدد در کارتن 515,800ریال
زانو 90 پرسی

25×25

تعداد 64 عدد در کارتن 759,600ریال
زانو 90 پرسی

32×32

تعداد 40 عدد در کارتن 986,700ریال
زانو روپیچ پرسی 16*1/2 366,900ریال
زانو روپیچ پرسی 20*1/2 -ریال
زانو روپیچ پرسی 20*3/4 538,900ریال
زانو روپیچ پرسی 25*3/4 694,000ریال
زانو روپیچ پرسی 25*1 956,300ریال
زانو روپیچ پرسی 32*1 1,014,900ریال
زانو چپقی پرسی

16×1/2

تعداد 200 عدد در کارتن 441,600ریال
زانو چپقی پرسی

20×1/2

تعداد 160 عدد در کارتن 508,200ریال
زانو چپقی پرسی

20×3/4

تعداد 96 عدد در کارتن 607,100ریال
زانو چپقی پرسی

25×3/4

تعداد 64 عدد در کارتن 585,600ریال
زانو چپقی پرسی

25×1

تعداد 56 عدد در کارتن 822,600ریال
زانو چپقی پرسی

32×1

تعداد 48 عدد در کارتن 1,069,000ریال
زانو دیواری 16*1/2 338,500ریال
زانو دیواری 20*1/2 463,200ریال
زانو دیواری 25*3/4 971,400ریال
زانو دیواری 32×1 1,091,500ریال
زانو صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2 578,600ریال
زانو صفحه دار توپیچ پرسی چهارپیچ سنگین 16*1/2 000ریال
زانو صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/2 658,600ریال
زانو صفحه دار توپیچ پرسی 25*3/4 000ریال
زانو صفحه دار روپیچ پرسی 16*3/4 591,500ریال
زانو صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4 719,300ریال

اتصالات پنج لایه(درپوش و مغزی)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- درپوش و مغزی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
مغزی 1/2 " 143,700ریال
مغزی 3/4 " 237,800ریال
مغزی 1 " 376,000ریال
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 " 179,100ریال
مغزی روپیچ توپیچ 3/4 " 240,400ریال
مغزی روپیچ توپیچ 1 " 458,400ریال
درپوش کلکتور بدون سوراخ هواگیری 3/4 000ریال
درپوش کلکتور بدون سوراخ هواگیری 1 000ریال
درپوش کلکتور بدون سوراخ هواگیری 1 1/4 000ریال

اتصالات پنج لایه(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راه مساوی پرسی

16×16×16

تعداد 144 عدد در کارتن 467,700ریال
سه راه مساوی پرسی

20×20×20

تعداد 96 عدد در کارتن 640,500ریال
سه راه مساوی پرسی

25×25×25

تعداد 40 عدد در کارتن 1,151,800ریال
سه راه مساوی پرسی

32×32×32

تعداد 24 عدد در کارتن 1,471,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 16×20×16 653,800ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×16×16 519,700ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×16×20 555,600ریال
سه راه تبدیل پرسی 20×20×16 745,300ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×16 783,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×20 837,300ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×16×25 796,800ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×20×20 891,100ریال
سه راه تبدیل پرسی 25×20×25 979,600ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×16×25 1,037,200ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×16×32 1,172,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×20×32 1,288,300ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×25×25 1,193,100ریال
سه راه تبدیل پرسی 32×25×32 1,339,900ریال
سه راه تبدیل پرسی 40×20×40 4,817,300ریال

اتصالات پنج لایه(کلکتور)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- کلکتور

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
جعبه کلکتور 45×45 4,930,000ریال
جعبه کلکتور 45×55 000ریال
جعبه کلکتور 45×65 6,330,000ریال
جعبه کلکتور 45×75 7,400,000ریال
جعبه کلکتور 45×85 8,130,000ریال
جعبه کلکتور 45×95 9,480,000ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 2b 1,110,200ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 3b 1,621,100ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 4b 2,170,300ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 5b 2,688,800ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 6b 3,226,000ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 7b 3,762,100ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 8b 4,298,500ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 9b 4,729,300ریال
کلکتور پله ای 1/2×1 10b 5,491,400ریال
کلکتور پله ای 1/2×1(1/4) 5b 3,896,700ریال
کلکتور پله ای 1/2×1(1/4) 6b 4,572,100ریال
کلکتور پله ای 1/2×1(1/4) 7b 5,332,900ریال
کلکتور پله ای 1/2×1(1/4) 8b 6,230,000ریال
کلکتور پله ای 1/2×1(1/4) 9b 6,855,100ریال

اتصالات پنج لایه(رابط)

لیست قیمت اتصالات پنج لایه- رابط

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
رابط توپیچ کوبلی 20 × 1/2 363,800ریال
رابط توپیچ کوبلی 25 × 3/4 506,500ریال
رابط توپیچ کوبلی 32 × 1" 944,900ریال
رابط روپیچ کوبلی 20 × 1/2 382,400ریال
رابط روپیچ کوبلی 25 × 1" 829,900ریال
رابط روپیچ کوبلی 32 × 1" 842,100ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری